ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacjami i zapytaniami ofertowymi w podstronie Pozostałe zapytania ofertowe

01/12/2018r

Wędzarnia Ryb SIAN-RYB
Operacja pt. Budowa magazynu mroźniczego dla rozwoju chłodniczego łańcucha dostaw

Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Cel operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR

© Wszelkie prawa zastrzeżone - Wędzarnia Ryb Sian-Ryb | Projekt AXCODE